CORONAVIRUS

Wij zorgen ervoor dat intakegesprekken en behandelingen zoveel mogelijk kunnen doorgaan, via mail, beeldbellen, telefonisch contact en/of online zorg (e-health). Voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

 

APareeGGZ biedt kwalitatief hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg.

 

Ons behandelteam is erop gericht u te helpen door een persoonsgerichte en effectieve manier van behandelen, met inzet van de nieuwste technieken.

 

Waarmee kunnen wij u helpen? Wanneer uw psychische problemen nog niet te ernstig zijn, komt u in aanmerking voor behandeling binnen de generalistische basis ggz. Wanneer de problemen ernstiger en complexer zijn, kunt u bij ons terecht voor gespecialiseerde ggz.

 

Neem voor aanmelding of vragen telefonisch contact op met ons secretariaat 010 452 5545 of per e-mail: secretariaat@apareeggz.nl.

 

Vind hier onze polikliniek op locatie te Rotterdam.

 

 WELKOM

Welkom bij APareeGGZ. In onze polikliniek werken wij in een multidisciplinair team, bestaande uit psychiaters, psychotherapeuten, psychologen, orthopedagogen, ggz-agogen, ergotherapeuten en verpleegkundigen. Wij bieden behandeling in een aantal talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Frans.

 

Ieder psychisch probleem is uniek op zijn eigen wijze. Daarom hebben wij de behandeling transdiagnostisch opgezet. Ons behandelaanbod is afhankelijk van de ernst, aard en complexiteit van uw psychische problemen.

 

Bij APareeGGZ wordt u op locatie in onze polikliniek behandeld. Meestal is e-health onderdeel van uw behandeling in de specialistische ggz. Binnen de generalistische basis ggz is e-health de standaard.

 

U kunt zich aanmelden voor behandeling via ons secretariaat. Wij proberen de wachttijden voor behandeling tot een minimum te beperken. De kosten van uw behandeling worden vergoed door uw zorgverzekeraar of u betaalt deze kosten zelf.

 


AANMELDEN

U kunt zich aanmelden voor behandeling bij APareeGGZ door telefonisch contact op te nemen met ons secretariaat 010 452 5545 of per e-mail: secretariaat@apareeggz.nl.

 

VERGOEDING ZORGVERZEKERAAR

Voor zorg die door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, hebben wij een verwijsbrief nodig van uw (huis)arts, medisch specialist, bedrijfsarts of andere instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Over het algemeen ontvangen wij uw verwijzing via het digitale verwijssysteem Zorgdomein. U kunt uw verwijzing ook zelf naar ons toesturen per e-mail of per post naar:

 

APareeGGZ

T.a.v. het secretariaat

K.P. van der Mandelelaan 90

3062 MB Rotterdam

 

ZELF BETALEN

U kunt zich ook aanmelden voor private zorg of coaching. Dit houdt in dat u de kosten van uw behandeling zelf betaalt. Als u zelf betaalt, dan heeft u geen verwijzing van een arts nodig.

 

Nadat u zich heeft aangemeld nemen wij binnen enkele werkdagen contact met u op voor het maken van een afspraak voor een intake.
 


WACHTTIJDEN

APareeGGZ probeert de wachttijden tot een minimum te beperken. Toch kan het voorkomen dat het enige tijd duurt voordat u daadwerkelijk wordt geholpen. Iedere maand actualiseren wij hieronder de wachttijden. De aanmeldwachttijd is de periode tussen de aanmelding en het eerste intakegesprek. De behandelwachttijd is de tijd tussen het intakegesprek en de datum van het eerste behandelcontact.

 

GENERALISTISCHE BASIS GGZ

 

Aanmeldwachttijd

3 weken

Behandelwachttijd

6 weken
   

GESPECIALISEERDE GGZ

 
Aanmeldwachttijd 3 weken
Behandelwachttijd 10 weken

 

De feitelijke wachttijden kunnen hiervan afwijken als gevolg van uw specifieke situatie, conditie, keuzes en wensen. De aangegeven wachttijden zijn indicaties en gebaseerd op een gemiddelde van hoe lang patiënten in de afgelopen twee maanden hebben gewacht. De wachttijd is niet diagnose afhankelijk en verschilt niet per zorgverzekeraar.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

Neem voor de actuele wachttijden telefonisch contact op met ons secretariaat.

 


VERTROUWELIJKHEID

Wij respecteren het belang van privacy en wij zorgen ervoor dat de vertrouwelijkheid van onze zorg en dienstverlening is gewaarborgd.

 


KOSTEN

De kosten van uw behandeling worden vergoed door uw zorgverzekeraar of u betaalt deze kosten zelf.

 

VERGOEDING ZORGVERZEKERAAR

Afhankelijk van de bij u gestelde diagnose wordt bepaald of u bij ons in behandeling kunt komen en of de kosten van uw behandeling worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Vind hier de behandelingen die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed.

 

APareeGGZ heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars voor 2021 een contract. Dit betekent dat de kosten van onze behandelingen door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Om de kosten van uw behandeling vergoed te krijgen, mag u voor dezelfde diagnose niet bij een andere zorgaanbieder in behandeling zijn. Ook moeten wij uw verwijzing hebben ontvangen.

 

DBC

De kosten van uw behandeling worden vergoed op basis van DBC’s (Diagnose Behandel Combinaties). Op basis van uw diagnose (DSM-V) wordt een behandeltraject gestart. De tijdsduur van alle activiteiten wordt geregistreerd en opgeteld. Ook indirecte tijd zoals verslaglegging, overleg en telefonische contacten worden bij de behandelduur opgeteld. De volledige behandeling wordt na afronding gedeclareerd bij uw verzekeraar. Het maximale tarief van onze behandelingen is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wettelijk vastgesteld.

 

Tarieven generalistische basis ggz 2021

Tarieven gespecialiseerde ggz 2021

 

EIGEN RISICO

Uw behandeling bij APareeGGZ wordt door uw zorgverzekeraar verrekend met uw openstaande eigen risico. Het wettelijk eigen risico op de zorgverzekering wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. Voor 2021 bedraagt het eigen risico € 385,-. Dit is het maximumbedrag dat door uw zorgverzekeraar wordt gerekend over alle gebruikte zorg in een kalenderjaar. Dit komt bovenop een eventueel vrijwillig eigen risico dat u heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar.

 

Raadpleeg uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding van de kosten en de hoogte van uw eigen risico.

 

ZELF BETALEN

Als u de kosten van uw behandeling zelf betaalt, dan spreekt u uw zorgverzekering niet aan en verbruikt u geen eigen risico. Wanneer u zelf betaalt, hanteren wij de hierboven vermelde NZa-tarieven en dient u de intake, diagnose en behandeling per afspraak vooraf te betalen.

 


NO SHOW 

Bent u verhinderd voor uw afspraak? Laat dit ons uiterlijk 24 uur van te voren weten. Zo kunnen wij in de vrijgekomen tijd iemand anders helpen. Tot 24 uur van tevoren kunt u op werkdagen kosteloos uw afspraak afzeggen of verzetten.

 

Bij een annulering of verplaatsing van uw afspraak korter van tevoren, of wanneer u niet op uw afspraak bent verschenen, brengen wij u ongeacht de reden € 90,00 in rekening.

 


LOCATIE

APareeGGZ

K.P. van der Mandelelaan 90

3062 MB Rotterdam

 


Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.