CORONAVIRUS

Wij zorgen ervoor dat intakegesprekken en behandelingen zoveel mogelijk kunnen doorgaan, via mail, beeldbellen, telefonisch contact en/of online zorg (e-health). Voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

 

APareeGGZ biedt kwalitatief hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg.

 

Ons behandelteam is erop gericht u te helpen door een persoonsgerichte en effectieve manier van behandelen, met inzet van de nieuwste technieken.

 

Waarmee kunnen wij u helpen? Wanneer uw psychische problemen nog niet te ernstig zijn, komt u in aanmerking voor behandeling binnen de generalistische basis ggz. Wanneer de problemen ernstiger en complexer zijn, kunt u bij ons terecht in de specialistische ggz.

 

Neem voor aanmelding of vragen telefonisch contact op met ons secretariaat 010 452 5545 of per e-mail: secretariaat@apareeggz.nl.

 

Vind hier onze polikliniek op locatie te Rotterdam.

 

 WELKOM

Welkom bij APareeGGZ. In onze polikliniek werken wij in een multidisciplinair team, bestaande uit psychiaters, psychotherapeuten, psychologen, orthopedagogen, ggz-agogen, ergotherapeuten en verpleegkundigen. Wij bieden behandeling in een aantal talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Frans.

 

Ieder psychisch probleem is uniek op zijn eigen wijze. Daarom hebben wij de behandeling transdiagnostisch opgezet. Ons behandelaanbod is afhankelijk van de ernst, aard en complexiteit van uw psychische problemen.

 

Bij APareeGGZ wordt u op locatie in onze polikliniek behandeld. Meestal is e-health onderdeel van uw behandeling in de specialistische ggz. Binnen de generalistische basis ggz is e-health de standaard.

 

Alleen met een verwijzing kunt u zich aanmelden voor behandeling. Wij proberen de wachttijden voor behandeling tot een minimum te beperken. De kosten van uw behandeling kunnen worden vergoed door uw zorgverzekeraar of dat u deze kosten (gedeeltelijk) zelf betaalt.

 


AANMELDEN

U kunt zich aanmelden voor behandeling bij APareeGGZ via een verwijzing van uw (huis)arts, medisch specialist, bedrijfsarts of andere instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

 

Neem voor aanmelding of vragen telefonisch contact op met ons secretariaat 010 452 5545 of per e-mail: secretariaat@apareeggz.nl.

 

Over het algemeen ontvangen wij uw verwijzing via het digitale verwijssysteem Zorgdomein. U kunt uw verwijzing ook zelf naar ons toesturen per e-mail of per post naar: 

 

APareeGGZ

T.a.v. het secretariaat

K.P. van der Mandelelaan 90

3062 MB Rotterdam

 

Zodra wij uw verwijzing hebben ontvangen, nemen wij binnen enkele werkdagen contact met u op voor een datum en tijdstip van uw eerste afspraak. 

 

Voordat u kunt starten met uw behandeling hebben wij onderstaande informatie van u nodig:

*  Uw verwijzing

*  Uw zorgverzekeringsbewijs

*  Een geldig identiteitsbewijs

*  Naam en adres van uw apotheek

*  Indien aanwezig: actueel overzicht medicatie

*  Indien aanwezig: informatie over uw eerdere behandeling binnen de ggz

 


WACHTTIJDEN

APareeGGZ probeert de wachttijden tot een minimum te beperken. Toch kan het voorkomen dat het enige tijd duurt voordat u daadwerkelijk wordt geholpen. Iedere maand actualiseren wij hieronder de wachttijden. De aanmeldwachttijd is de periode tussen de aanmelding en het eerste intakegesprek. De behandelwachttijd is de tijd tussen het intakegesprek en de datum van het eerste behandelcontact.

 

GENERALISTISCHE BASIS GGZ

 

Aanmeldwachttijd

0 weken

Behandelwachttijd

0 weken
   

SPECIALISTISCHE GGZ

 
Aanmeldwachttijd 0 weken
Behandelwachttijd 2 weken

 

De feitelijke wachttijden kunnen hiervan afwijken als gevolg van uw specifieke situatie, conditie, keuzes en wensen. De aangegeven wachttijden zijn indicaties en gebaseerd op een gemiddelde van hoe lang patiënten in de afgelopen twee maanden hebben gewacht. De wachttijd is niet diagnose afhankelijk en verschilt niet per zorgverzekeraar.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

Neem voor de actuele wachttijden telefonisch contact op met ons secretariaat.

 


VERTROUWELIJKHEID

Wij respecteren het belang van privacy en wij zorgen ervoor dat de vertrouwelijkheid van onze zorg en dienstverlening is gewaarborgd.

 


KOSTEN

De kosten van uw behandeling kunnen worden vergoed door uw zorgverzekeraar of dat u deze kosten (gedeeltelijk) zelf betaalt. Om de kosten van uw behandeling vergoed te krijgen, mag u voor dezelfde diagnose niet bij een andere zorgaanbieder in behandeling zijn. Ook moeten wij uw verwijzing hebben ontvangen. Anders loopt u het risico dat u de kosten zelf moet betalen.

 

Wij hanteren voor de kosten van uw behandeling de betreffende tariefbeschikkingen zoals die voor 2020 zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bekijk hier de tariefbeschikking generalistische basis ggz en hier de tariefbeschikking gespecialiseerde ggz.

 

APareeGGZ biedt behandeling die valt onder de dekking van de basisverzekering. Hierbij geldt een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,- voor volwassenen (vanaf 18 jaar). Als u met uw zorgverzekeraar een verhoogd eigen risico heeft afgesproken, dan kan dit tot maximaal € 885,- oplopen. Uw zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij u in rekening of u moet dit bedrag aan ons betalen. 

 

Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering worden de kosten van uw behandeling geheel of gedeeltelijk door uw zorgverzekeraar vergoed. Een contract tussen een zorgverzekeraar en APareeGGZ is hiervoor geen voorwaarde. APareeGGZ heeft niet met iedere zorgverzekeraar een contract. Wij declareren de kosten bij uw zorgverzekeraar en wij ontvangen de vergoeding. Indien niet wij, maar u de kosten bij uw zorgverzekeraar kunt declareren, dan vragen wij u voorafgaand aan uw afspraak € 90,- per uur per sessie te betalen (als voorschot op de totale factuur na afloop van uw behandeling).

 

Zorgverzekeraars vergoeden niet altijd de volledige kosten die wij in rekening brengen. Het eventuele verschil tussen de vergoeding van uw zorgverzekeraar en de kosten in onze factuur nemen wij voor onze rekening, behalve uw eigen risico en tenzij u zich niet aan onze voorwaarde bij no show heeft gehouden.

 

Raadpleeg uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding van de kosten en de hoogte van uw eigen risico.

 


NO SHOW 

Uw vervolgafspraak kunt u op werkdagen tot 24 uur van te voren zonder kosten wijzigen of afzeggen. Op voorwaarde dat als u ongeacht de reden, uw vervolgafspraak twee keer in minder dan 24 uur van te voren afzegt of wanneer u twee keer zonder bericht niet op uw afspraak bent verschenen, dan moet u het deel van de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt, zelf betalen.

 


FOLDERS

 

Logo ISO 9001 DEKRA

 

APareeGGZ folder Polikliniek


Logo ISO 9001 DEKRA

 

APareeGGZ folder Stress Burn-out


Logo ISO 9001 DEKRA

 

English - APareeGGZ folder Clinic


Logo ISO 9001 DEKRA

 

English - APareeGGZ folder Stress Burn-out

 

 

 


LOCATIE

APareeGGZ

K.P. van der Mandelelaan 90

3062 MB Rotterdam