CORONAVIRUS

Wij zorgen ervoor dat intakegesprekken en behandelingen zoveel mogelijk kunnen doorgaan, via mail, beeldbellen, telefonisch contact en/of online zorg (e-health). Voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

 

APareeGGZ biedt kwalitatief hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg.

 

Ons behandelteam is erop gericht u te helpen door een persoonsgerichte en effectieve manier van behandelen, met inzet van de nieuwste technieken.

 

Waarmee kunnen wij u helpen? Wanneer uw psychische problemen nog niet te ernstig zijn, komt u in aanmerking voor behandeling binnen de generalistische basis ggz. Wanneer de problemen ernstiger en complexer zijn, kunt u bij ons terecht voor gespecialiseerde ggz.

 

Neem voor aanmelding of vragen telefonisch contact op met ons secretariaat 010 452 5545 of per e-mail: secretariaat@apareeggz.nl.

 

Vind hier onze polikliniek op locatie te Rotterdam.

 

 WELKOM

Welkom bij APareeGGZ. In onze polikliniek werken wij in een multidisciplinair team, bestaande uit psychiaters, psychotherapeuten, psychologen, orthopedagogen, ggz-agogen, ergotherapeuten en verpleegkundigen. Wij bieden behandeling in een aantal talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Frans.

 

Ieder psychisch probleem is uniek op zijn eigen wijze. Daarom hebben wij de behandeling transdiagnostisch opgezet. Ons behandelaanbod is afhankelijk van de ernst, aard en complexiteit van uw psychische problemen.

 

Bij APareeGGZ wordt u op locatie in onze polikliniek behandeld. Tenzij er een contra-indicatie is, is e-health een vast onderdeel van uw behandeling.

 

U kunt zich aanmelden voor behandeling via ons secretariaat. Wij proberen de wachttijden voor behandeling tot een minimum te beperken. De kosten van uw behandeling worden vergoed door uw zorgverzekeraar of u betaalt deze kosten zelf.

 


AANMELDEN

U kunt zich aanmelden voor behandeling bij APareeGGZ door telefonisch contact op te nemen met ons secretariaat 010 452 5545 of per e-mail: secretariaat@apareeggz.nl.

 

Afhankelijk van uw zorgvraag wordt bepaald of u bij ons in behandeling kunt komen en of de kosten van uw behandeling worden vergoed door uw zorgverzekeraar. U kunt de kosten van uw behandeling ook zelf betalen.

 

VERGOEDING ZORGVERZEKERAAR

Om de kosten van uw behandeling vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar moeten wij een verwijsbrief hebben ontvangen van uw (huis)arts, medisch specialist, bedrijfsarts of andere instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Over het algemeen ontvangen wij uw verwijzing via het digitale verwijssysteem Zorgdomein. U kunt uw verwijzing ook zelf naar ons toesturen per e-mail of per post naar:

 

APareeGGZ

T.a.v. het secretariaat

K.P. van der Mandelelaan 90

3062 MB Rotterdam

 

ZELF BETALEN

U kunt zich ook aanmelden voor private zorg of coaching. Dit houdt in dat u de kosten van uw behandeling zelf betaalt. Als u zelf betaalt, dan heeft u geen verwijzing van een arts nodig.

 

Nadat u zich heeft aangemeld nemen wij binnen enkele werkdagen contact met u op voor het maken van een afspraak voor een intake.
 


WACHTTIJDEN

APareeGGZ probeert de wachttijden tot een minimum te beperken. Helaas zullen wij regelmatig een aanmeldstop moeten instellen omdat wij de enorme toestroom van hulpvragen niet tijdig kunnen beantwoorden. Momenteel hanteren wij geen aanmeldstop, check of de aanmeldstop is opgeheven op onze website of in Zorgdomein via uw verwijzer.

 

Iedere maand actualiseren wij hieronder de wachttijden. De aanmeldwachttijd is de periode tussen de aanmelding en het eerste intakegesprek. De behandelwachttijd is de tijd tussen het intakegesprek en de datum van het eerste behandelcontact. 

   

Aanmeldwachttijd:

< 3 weken

Behandelwachttijd:

< 6 weken

 

De feitelijke wachttijden kunnen hiervan afwijken als gevolg van uw specifieke situatie, conditie, keuzes en wensen. De aangegeven wachttijden zijn indicaties en gebaseerd op een gemiddelde van hoe lang patiënten in de afgelopen twee maanden hebben gewacht. De wachttijd is niet diagnose afhankelijk en verschilt niet per zorgverzekeraar.

 

In overleg met u wordt na de diagnostische fase besproken hoe uw behandelwachttijd het beste ingevuld kan worden. Bijvoorbeeld dat u via ons e-healthprogramma zelfhulpmodules kunt uitvoeren.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

Neem voor de actuele wachttijden telefonisch contact op met ons secretariaat.

 


VERTROUWELIJKHEID

Wij respecteren het belang van privacy en wij zorgen ervoor dat de vertrouwelijkheid van onze zorg en dienstverlening is gewaarborgd.

 


KOSTEN

De kosten van uw behandeling worden vergoed door uw zorgverzekeraar of u betaalt deze kosten zelf.

 

VERGOEDING ZORGVERZEKERAAR 

APareeGGZ heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars voor 2023 een contract. Dit betekent dat de kosten van onze behandelingen door uw zorgverzekeraar worden vergoed, op voorwaarde dat wij uw verwijzing hebben ontvangen. Apart van onze behandelingen vindt u hier de behandelingen die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed.

 

ZORGPRESTATIEMODEL (ZPM)

Het nieuwe zorgprestatiemodel regelt wat de zorg mag kosten en hoe wij die in rekening moeten brengen. Het zorgprestatiemodel gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.

 

Uw behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die wij aan u of aan uw zorgverzekeraar sturen.

 

In het zorgprestatiemodel legt uw behandelaar een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Uw behandelaar kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt. Soms bepaalt uw behandelaar tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraag­type om verandering in de zorgvraag duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening.

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) besluit jaarlijks hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Bij het bepalen van de tarieven 2023 is onder andere rekening gehouden met:

* De setting van zorgverlening. Multidisciplinaire zorg is duurder dan monodisciplinaire zorg.

* Het type consult. Een consult voor diagnostiek is duurder dan een behandelconsult. 

* Het beroep van de behandelaar. Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een verpleegkundige.

* De tijdsduur van het consult. Hoe langer een consult duurt, hoe meer het kost. 

 

Kort nadat de zorgprestaties hebben plaatsgevonden, wordt de rekening gestuurd. Op uw rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan. Op uw kostenoverzicht staan mogelijk andere tarieven omdat er soms met een zorgverzekeraar andere (lagere) prijzen worden afgesproken. Uw zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. Vind hier meer informatie over het zorgprestatiemodel.

 

EIGEN RISICO

Uw behandeling bij APareeGGZ wordt door uw zorgverzekeraar verrekend met uw openstaande eigen risico. Het wettelijk eigen risico op de zorgverzekering wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. Voor 2023 bedraagt het eigen risico € 385,-. Dit is het maximumbedrag dat door uw zorgverzekeraar wordt gerekend over alle gebruikte zorg in een kalenderjaar. Dit komt bovenop een eventueel vrijwillig eigen risico dat u heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar.

 

Raadpleeg uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding van de kosten en de hoogte van uw eigen risico.

 

ZELF BETALEN

Als u de kosten van uw behandeling zelf betaalt, dan spreekt u uw zorgverzekering niet aan en verbruikt u geen eigen risico. Wanneer u zelf betaalt, hanteren wij de hierboven vermelde NZa-tarieven en dient u ieder consult vooraf te betalen.

 


NO SHOW 

Bent u verhinderd voor uw afspraak? Laat dit ons uiterlijk 48 uur van te voren weten. Zo kunnen wij in de vrijgekomen tijd iemand anders helpen. Tot 48 uur van tevoren kunt u op werkdagen kosteloos uw afspraak afzeggen of verzetten.

 

Bij een annulering of verplaatsing van uw afspraak korter van tevoren, of wanneer u niet op uw afspraak bent verschenen, brengen wij u € 150,- in rekening, tenzij er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden. U kunt eenmalig een beroep doen op overmacht of onvoorziene omstandigheden, daarna brengen wij u ongeacht de reden het bovenstaande bedrag in rekening. Let op: er kan pas weer een nieuwe afspraak met u plaatsvinden als u de no show factuur heeft betaald.

 


LOCATIE

APareeGGZ

K.P. van der Mandelelaan 90

3062 MB Rotterdam

 


Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.