APareeGGZ biedt kwalitatief hoogwaardige, ambulante geestelijke gezondheidszorg.

 

Waarmee kunnen wij u helpen? Zowel voor lichte, als voor ernstige en complexe psychische problemen kunt u bij ons terecht.

 

Neem voor aanmelding of vragen telefonisch contact op met ons secretariaat 010 452 5545 of per e-mail: secretariaat@apareeggz.nl.

 

Vind hier onze polikliniek op locatie te Rotterdam.

 

 



WELKOM

Welkom bij APareeGGZ. In onze polikliniek werken wij in een multidisciplinair team, bestaande uit psychiaters, psychotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten en verpleegkundigen. 

 

Ieder psychisch probleem is uniek op zijn eigen wijze. Daarom hebben wij de behandeling transdiagnostisch opgezet. Ons behandelaanbod is afhankelijk van de ernst, aard en complexiteit van uw psychische problemen.

 

Bij APareeGGZ wordt u op locatie in onze polikliniek behandeld.
Tenzij er een contra-indicatie is, is e-health een vast onderdeel van uw behandeling.

 

U kunt zich aanmelden voor behandeling via ons secretariaat.
Wij proberen de wachttijden voor behandeling tot een minimum te beperken.
De kosten van uw behandeling worden vergoed door uw zorgverzekeraar of u betaalt deze kosten zelf.

 

U kunt in onze polikliniek soms (hulp) honden aan treffen. Mocht u extreme angst voor honden hebben, dan kunt u dit aangeven bij het plannen van de afspraak, zodat wij ons uiterste best kunnen doen dat de honden niet rond lopen wanneer u een afspraak heeft. Evenwel kunnen wij niet garanderen dat u geen hond tegen komt in ons pand, omdat ook patienten soms hun hulphond mee nemen. Mocht dit bezwaarlijk voor u zijn, dan kunt u zich beter bij een andere GGZ-instelling aanmelden. 

 



AANMELDEN

U kunt zich aanmelden voor behandeling bij APareeGGZ door telefonisch contact op te nemen met ons secretariaat 010 452 5545 of per e-mail: secretariaat@apareeggz.nl.

U kunt zich ook rechtstreeks door uw huisarts laten verwijzen. 

 

Wij zullen uw aanmelding beoordelen of u bij ons op de juiste plek bent. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een intake. Wanneer wij verwachten geen passend behandelaanbod aan te kunnen bieden, melden wij dit aan u en degene die u verwezen heeft. 

 

Nadat uw aanmelding is bekeken en verwacht wordt dat wij u kunnen helpen, starten we het intakeproces. U wordt gebeld door ons secretariaat dat afspraken met u inplant voor de intake. 

 


INTAKE 

Doorgaans bestaat het intakeproces uit twee gesprekken, waarvan één gesprek met een regiebehandelaar (gz-/klinisch psycholoog of psychiater). De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor het onderzoek dat tijdens de intake plaats vindt.

 

Tijdens deze gesprekken bespreken we wat uw klachten en problemen zijn. Ook besteden we aandacht aan uw algehele gezondheid, leefstijl, werk- en woonsituatie. Daarnaast staan we stil bij de achtergrond van uw klachten en het gezin waar u uit komt. We kijken samen hoe we uw klachten kunnen begrijpen, welke diagnose hier het best bij past en welke punten in uw leefstijl extra aandacht kunnen gebruiken.
Als u ambulante begeleiding hebt, dan betrekken we die bij de intake en later bij de behandeling (tenzij u daar ernstig en overwegend bezwaar tegen heeft).

 

Soms is er aanvullend onderzoek nodig, omdat het nog niet helemaal duidelijk is hoe we uw klachten kunnen begrijpen. Dat kan doormiddel van een extra gesprek, vragenlijsten of andere testen.

 

Na intake en onderzoek bespreken we tijdens het adviesgesprek welke behandeling het best bij u zou passen. Samen stellen we een behandelplan op voor uw klachten en problemen.


De start van de behandeling bestaat standaard uit deelname aan de Fit op Weg groep (mits er een contra-indicatie is). Daarna volgt psychologische en / of psychiatrische vervolgbehandeling. 

 


WACHTTIJDEN

APareeGGZ probeert de wachttijden tot een minimum te beperken. 
Momenteel hanteren we voor de zorgverzekeraars die onder Achmea (De Frisland/Zilveren Kruis/FBTO/Interpolis/ZieZo) en CZ (IZZ/Just/Nationale Nederlanden/OHRA) vallen een aanmeldstop vanwege het zorgplafond.

 

Iedere maand actualiseren wij hieronder de wachttijden.

   

Aanmeldwachttijd:

< 4 - 12 weken

Behandelwachttijd:

< 4 - 6 weken 

De aanmeldwachttijd is de periode tussen de aanmelding en het eerste intakegesprek.
De behandelwachttijd is de tijd tussen het intakegesprek en de datum van het eerste behandelcontact. 

 

Wachttijd voor psychodiagnostiek is 3 - 6 maanden. 


De feitelijke wachttijden kunnen hiervan afwijken als gevolg van uw specifieke situatie, conditie, keuzes en wensen. De aangegeven wachttijden zijn indicaties en gebaseerd op een gemiddelde van hoe lang patiënten in de afgelopen twee maanden hebben gewacht. De wachttijd is niet diagnose afhankelijk en verschilt niet per zorgverzekeraar.

 

In overleg met u wordt na de diagnostische fase besproken hoe uw behandelwachttijd het beste ingevuld kan worden. Bijvoorbeeld dat u via ons e-healthprogramma zelfhulpmodules kunt uitvoeren. 

 


VERTROUWELIJKHEID

Wij respecteren het belang van privacy en wij zorgen ervoor dat de vertrouwelijkheid van onze zorg en dienstverlening is gewaarborgd.

 


KOSTEN

De kosten van uw behandeling worden vergoed door uw zorgverzekeraar of u betaalt deze kosten zelf.

 

VERGOEDING ZORGVERZEKERAAR 

APareeGGZ heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars voor 2024 een contract afgesloten, behalve met Salland Zorgverzekeringen. Dit betekent dat de kosten van onze behandelingen door uw zorgverzekeraar worden vergoed, op voorwaarde dat wij uw verwijzing hebben ontvangen. Apart van onze behandelingen vindt u hier de behandelingen die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed.

 

ZORGPRESTATIEMODEL (ZPM)

Het zorgprestatiemodel regelt wat de zorg mag kosten en hoe wij die in rekening moeten brengen. Het zorgprestatiemodel gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.

 

Uw behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die wij aan u of aan uw zorgverzekeraar sturen.

 

U vindt hier meer informatie over het zorgprestatiemodel.

 

EIGEN RISICO

Uw behandeling bij APareeGGZ wordt door uw zorgverzekeraar verrekend met uw openstaande eigen risico. Het wettelijk eigen risico op de zorgverzekering wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. Voor 2024 bedraagt het eigen risico € 385,-. Dit is het maximumbedrag dat door uw zorgverzekeraar wordt gerekend over alle gebruikte zorg in een kalenderjaar. Dit komt bovenop een eventueel vrijwillig eigen risico dat u heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar.

 

Raadpleeg uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding van de kosten en de hoogte van uw eigen risico.

 

ZELF BETALEN

Als u de kosten van uw behandeling zelf betaalt, dan spreekt u uw zorgverzekering niet aan en verbruikt u geen eigen risico. Wanneer u zelf betaalt, hanteren wij de hierboven vermelde NZa-tarieven en dient u ieder consult vooraf te betalen.

 


NO SHOW 

Bent u verhinderd voor uw afspraak? Laat dit ons uiterlijk 48 uur van te voren weten. Zo kunnen wij in de vrijgekomen tijd iemand anders helpen. Tot 48 uur van tevoren kunt u op werkdagen kosteloos uw afspraak afzeggen of verzetten.

 

Bij een annulering of verplaatsing van uw afspraak korter van tevoren, of wanneer u niet op uw afspraak bent verschenen, brengen wij u € 150,- in rekening, tenzij er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden. U kunt eenmalig een beroep doen op overmacht of onvoorziene omstandigheden, daarna brengen wij u ongeacht de reden het bovenstaande bedrag in rekening. Let op: er kan pas weer een nieuwe afspraak met u plaatsvinden als u de no show factuur heeft betaald.

 


LOCATIE

APareeGGZ

K.P. van der Mandelelaan 90

3062 MB Rotterdam

 


Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.