ONZE MISSIE

 

"GENEZEN, VERLICHTEN, VERTROOSTEN"

 

Onze missie is de kwaliteit van leven van onze cliënten te verbeteren door een persoonsgerichte en effectieve manier van behandelen, met inzet van de nieuwste technieken. Wij hechten daarbij grote waarde aan de bovenstaande woorden, ontleend aan het aforisme 'De geneeskunde, dat is soms genezen, vaak verlichten, altijd troosten' en welke is toegeschreven aan de Franse chirurg Ambroise Paré (1510-1590). Vandaar dat we de naam van onze instelling (fonetisch) naar hem hebben vernoemd.

 

 BEHANDELING

APareeGGZ biedt kwalitatief hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen.

 

Bij APareeGGZ vinden we het belangrijk om goed te kijken naar eventuele samenhang tussen problemen. Zo kunnen lichamelijke- en sociale problemen sterk van invloed zijn op uw psychische gesteldheid. Andersom kan uw psychische gesteldheid grote invloed hebben op uw gezondheid en sociaal functioneren.

 

Ook leefstijl ( slapen, voeding, roken, werken, ontspanning etc.) kunnen een grote rol spelen bij psychische klachten. Reden dat onze psychiaters, psychologen, GGZ-agogen, ergotherapeuten en verpleegkundigen nauw met elkaar samen werken om de beste zorg aan u te  leveren.

 

We beginnen de behandeling dan ook standaard met aandacht voor leefstijl en algemene gezondheid. Dat doen we in de Fit op Weg groep.

 

Na de Fit op Weg groep gaan we in de vervolgbehandeling samen aan de slag om te helpen met verandering brengen in uw psychische klachten.

Het kan voorkomen dat er meerdere behandelaren tegelijk bij de behandeling worden betrokken. Ook kan het helpend zijn naasten of een begeleider bij de behandeling te betrekken.

Deze behandeling kan individueel of in een groep plaatsvinden bij ons op locatie en/of online.

Er wordt gebruik gemaakt van online modules, waarmee u zelf aan de slag kunt, door middel van het online platform Therapieland.

 FIT OP WEG

Bij de Fit op Weg groep van APareeGGZ starten we met leefstijl-thema’s. Leefstijl-thema’s kunnen namelijk psychische klachten (deels) veroorzaken, in stand houden of verergeren.

De Fit op Weg groep geeft je een goede basis en voorbereiding voor de psychologische behandeling, én zorgt voor een kortere wachttijd.

 

Tijdens de groepsbijeenkomsten worden allerlei handvaten aangereikt voor een gezondere leefstijl en mentale fitheid.

De Fit op Weg groep bestaat uit zes bijeenkomsten, waarbij steeds één van de volgende 

zes leefstijl-thema’s aan de orde komt:

• Ontspanning

• Energiemanagement

• Voeding

• Beweging

• Slaap

• Sociale contacten

 

Tijdens de hierop volgende behandeling kunnen we gebruikmaken van wat er in de Fit op Weg groep is behandeld.

Download hieronder de folder met uitgebreide informatie:

 
Download
Folder Fit op Weg
Folder Fit op Weg.pdf
Adobe Acrobat document 99.6 KBBEHANDELAANBOD

 

 APareeGGZ biedt de volgende behandelingen:

*  Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 

*  Cognitieve GedragsTherapie (CGT)

*  Competitive Memory Training (COMET) 

*  Emotieregulatietherapie (ERT)

*  Ergotherapie 

*  Esketamine neusspray behandeling bij therapieresistente depressie (TRD)

*  Farmacotherapie (op indicatie)

*  Guideline-onformed treatment for personality disorders (GIT-PD)

*  Lichaamsgerichte behandeling

*  Mindfulness Based Cognitieve Gedragstherapie (MBCT)

*  Psycho-educatie

*  Psychomotorische therapie (PMT)

*  Schematherapie (= schema-focused therapy SFT) zowel individueel als groepsaanbod

*  Systeemtherapie

*  Traumabehandeling, waaronder Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) 

 

Wij bieden bovenstaande behandelingen, indien mogelijk, ook aan mensen met een verstandelijke beperking. 

 


E-HEALTH

APareeGGZ biedt online behandeling, zodat u actief aan de slag kunt met uw behandeling op de plek en tijdstip die u het beste uitkomt. Wanneer u online behandeling volgt, combineert u dit altijd met persoonlijk contact met uw behandelaar, in de polikliniek, via beeldbellen, via chat of per telefoon.

 

De online behandelmodules volgt u in een beveiligde webomgeving van Therapieland. De modules, het tempo en de feedbackvormen worden met u afgestemd. Net als afspraken over wat te doen bij crisis.

 

Therapieland is een product dat de persoonlijke route naar herstel van mensen ondersteunt met technologie, van preventie tot nazorg. Therapieland helpt mee aan het breed toegankelijk, laagdrempelig en kwalitatief houden van de GGZ door het aanbieden van verschillende e-healthmogelijkheden die u kunt combineren met uw behandeling.

 


WAT KUNT U VERWACHTEN

U mag van ons verwachten dat wij ons, met alle deskundigheid binnen ons hele team, inzetten voor uw behandeling. We staan voor u klaar en zien de behandeling als een gezamenlijke inspanning.
We streven ernaar betrouwbaar te zijn en open over wat we kunnen bieden. We blijven onze deskundigheid ontwikkelen, zodat we de meest geschikte behandelingen kunnen inzetten. We evalueren regelmatig samen met u de behandeling en blijven zo alert op de voortgang. We nemen u serieus en willen weten wat u ervaart. We zijn 
nieuwsgierig naar feedback, zodat wij hiervan kunnen leren.

 

U heeft recht op inzage in uw dossier. Na het intakeproces krijgt u inloggegevens om uw dossier online in te zien. 

 EVALUATIE

Geregeld kijken we samen met u hoe de behandeling verloopt en of u dichter bij je doelen voor verandering bent gekomen. We evalueren na de Fit op Weg groep en regelmatig tijdens je

behandeling. We vragen u ook vragenformulieren in de vullen aan het begin van de behandeling en voor elke evaluatie. 

Als we met  elkaar van mening zijn dat de behandeling tot voldoende verbetering heeft geleid of dat behandeling bij APareeGGZ niet (meer) voldoende zal opleveren, sluiten we in overleg af of verwijzen we u door.

 

 

Tot slot verzoeken wij u APareeGGZ te beoordelen op Zorgkaart Nederland.

 
Waardeer mij

 EXPERTISE

Bij APareeGGZ zijn de behandelingen gebaseerd op landelijke standaarden en richtlijnen.

 

Hieronder is de informatiefolder te downloaden: 

Download
Informatiefolder APareeGGZ
Folder APareeGGZ ONLINE VERSIE 21-12.p
Adobe Acrobat document 1.7 MB