VACATURE

 

 

LID CLIËNTENRAAD  

 FUNCTIE

De cliëntenraad van APareeGGZ is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde leden die affiniteit met de ggz of de gezondheidszorg in het algemeen hebben. 

 

De cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan dat zich richt op het algemeen belang van cliënten en bezoekers van APareeGGZ. De cliëntenraad bestaat uit drie leden die de instelling continu bekijken door het oog van cliënten, naasten en bezoekers, op zoek naar verbeterpunten. 

 

De cliëntenraad heeft de bevoegdheid om op belangrijke beleidsterreinen gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Raad van Bestuur. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

 

Diverse onderwerpen zoals de kwaliteit van zorg, samenwerking in de keten, hygiëne, gastvrijheid, veiligheid, voorlichting en bezoektijden komen aan bod. De cliëntenraad toetst het instellingsbeleid en stuurt waar nodig in een richting die aan gerechtvaardigde wensen en behoeften van cliënten tegemoetkomt.

 

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Het natrekken van referenties, integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn en het controleren van diploma’s maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

 PROFIELSCHETS

* Geïnteresseerd zijn in de gezondheidszorg in het algemeen en in de cliëntenzorg van APareeGGZ in het bijzonder;

* Beschikken over bestuurlijk inzicht;

* Bekend zijn met APareeGGZ als cliënt of familie;

* Gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen;

* Bereid zijn om twee tot vier uur per halfjaar te besteden aan het vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen en het uitvoeren van diverse taken;

* Woonachtig zijn in de regio Rotterdam.

 VAARDIGHEDEN

* Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;

* In staat zijn beleidsstukken te lezen en hierover een visie weten te vormen, met name vanuit het cliëntenperspectief;

* Zich kunnen inleven in de belangen van cliënten, maar ook voldoende afstand kunnen nemen van persoonlijke belangen;

* Een kritische, positieve en open houding;

* Een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele houding;

* In staat zijn tactvol en standvastig op te treden;

* Beschikken over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;

* In teamverband kunnen functioneren.

 WAT WIJ BIEDEN

Het betreft een functie op vrijwillige basis waarbij u de voldoening haalt uit het kunnen adviseren aan onze Raad van Bestuur over hoe de zorg beter kan worden ingericht. Daarnaast:

 

* De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de kwaliteit van zorg in onze regio;

* Samenwerking in een enthousiast gevarieerd team met betrokken mensen;

* Leerzame ervaringen en persoonlijke ontwikkeling.

 

De cliëntenraad van APareeGGZ is in oprichting. De leden van de eerste cliëntenraad worden benoemd door de Raad van Bestuur.

 INTERESSE?

Vindt u het interessant om beleidsmatig te mogen meedenken? U kunt uw sollicitatie per e-mail sturen naar: secretariaat@apareeggz.nl.

 

Voor vragen of meer informatie over de cliëntenraad of de vacature kunt u contact opnemen met mevrouw K.M. Gorissen (bestuurder/directeur) via 010 452 5545

 Lees meer informatie op www.apareeggz.nl